Ponúkame:

Panoramatické fotografie
Samostatné panoramatické fotografie umožňujú prehliadanie v rozsahu 360o x 360o, čím poskytnú dokonalý a reálny obraz prezentovaného priestoru. Jednoduché prehliadanie, vysoká kvalita a rýchle "natiahnutie" sú hlavné kvality panoramatických fotografií iPIX. Sú určené najmä pre Vaše www stránky.
  • Virtuálne fotografie iPIX

  • Virtuálne prehliadky priestorov

  • WWW stránky

  • Multimediálne CD-Rom prezentácie

  • Digitálne fotografie

  Holandský nábytok:

Virtuálne prehliadky
Virtuálne prehliadky vznikajú prepojením viacerých panoramatichých iPIX fotografií, a umožňujú prechádzanie medzi jednotlivými priestormi. Na prezeranie virtuálnych prehliadok je potrebné nainštalovať "Plug-in" softvér pre Váš internetový prehliadač, ktorý zároveň fuguje aj ako samostaný prehliadač iPIX fotografií. Sú určené hlavne pre prezentačné CD-rom.

Virtuálny sprievodca
Virtuálny sprievodca umožňuje prechádzanie medzi jednotlivými priestormi a zároveň môže zobrazovať textové informácie alebo interaktívnu orientačnú mapku zariadenia. Virtuálny sprievodca môže byť doplnený hovoreným slovom alebo hudobným sprievodom. Virtuálny sprievodca je vhodný ako pre Vašu www stránku tak aj pre prezentačný CD-rom. 

Nainštalujte si "Plug-in" softvér pre podporu  virtuálnych prehliadok iPIX.    

   

[Úvod]

[Ponuka]

[3D Galéria]

[Informácie]

[Kontakt]

[Holandský nábytok]

© Copyright Interfot 2003   www.interfot.sk   interfot@interfot.sk

 www.interfot.sk